STUDENT Grondslagen van de Engineering

33,50

Herwig Mannaert Herwig – Herbert Peremans

SKU: 9789077160121 Categories: ,

Description

De mens heeft – volgens de filosofen Arnold Burms en Herman De Dijn – drie fundamentele interesses. Er is vooreerst de cognitieve interesse, het willen leren kennen en doorgronden van de werkelijkheid. Deze interesse wordt in het algemeen gerelateerd aan de wetenschap. Daarnaast is er de manipulatieve interesse, het willen manipuleren en beïnvloeden van de werkelijkheid. Deze interesse wordt in het algemeen gerelateerd aan de techniek. En tenslotte is er de zingevende interesse, die eerder gerelateerd is aan spiritualiteit en religie. Engineering is een menselijke activiteit en discipline die gerelateerd is aan zowel de cognitieve als manipulatieve interesse. Een ingenieur wil zowel de werkelijkheid doorgronden, als ook beïnvloeden, en bevindt zich daarmee op het raakvlak van wetenschap en techniek.

In dit werk wordt een overzicht gegeven van de grondslagen van de discipline of menselijke activiteit die wordt bedreven door de ingenieur, en die in het algemeen engineering wordt genoemd. Een ingenieur is traditioneel gespecialiseerd in een bepaald technologisch domein, en wordt ook als dusdanig benoemd. Nochtans is het cruciaal om te begrijpen dat de belangrijkste concepten en technieken in engineering, gemeenschappelijk zijn aan de verschillende technologische domeinen. Zo zijn vele begrippen en technieken uit de diverse technologische disciplines zoals de mechanica, de elektronica, de elektrotechniek, de hydraulica, of de industriële chemie, gebaseerd op dezelfde onderliggende begrippen. Het zijn deze gemeenschappelijke fundamenten van engineering die het onderwerp vormen van dit caleidoscopisch werk: de grondslagen van de engineering.

Deze tekst is in eerste instantie geschreven als begeleidende cursustekst van het gelijknamige opleidingsonderdeel in de bachelor Handelsingenieur en Handelsingenieur in de beleidsinformatica van de faculteit FBE van de Universiteit Antwerpen. Toch richt dit boek zich tot iedereen die, met een gezonde interesse maar zonder specifieke voorkennis, inzicht wil krijgen in de fundamenten van de ingenieursdisciplines. Tegelijk kan deze globale en integrerende kijk op engineering ook verhelderend zijn voor gespecialiseerde ingenieurs, die hun kennis beter willen situeren en verankeren in een globaal kader.