Overheidscommunicatie in het web 2.0-tijdperk

Openoverheid.nu is zowat de proeftuin van de Vlaamse overheid om sociale media in te zetten voor overheidscommunicatie. Via diverse platformen betrekken ze de bevolking bij het uittekenen van hun web 2.0-strategie.

 


Vele steden en gemeenten hebben de eerste stappen gezet naar sociale mediaplatformen. Ze hebben vaker een Facebookpagina en soms zelfs een Twitterpagina. Maar bij de échte integratie van sociale media in de overheidscommunicatie schort er nog wat.

Achterhaald
De realiteit is dat sociale media de traditionele benadering van overheidscommunicatie hebben achterhaald. Interactiviteit haalt de bovenhand in het duel met top-down informeren. Maar hoe moeten steden en gemeenten daar nu mee omgaan?

Goede voorbeeld
De Vlaamse overheid geeft reeds het goede voorbeeld. Via een weblog, een Twitter- en LinkedIn-account en bijeenkomsten wordt de bevolking betrokken bij de initiatieven. Tegelijkertijd is er ook een brainstorm rond social media-gebruik. Die kanalen worden concreet ingezet voor het lanceren van ideeën, het in goede banen leiden van debatten die nu verspreid zitten in verschillende media en om de internauten op de hoogte te houden over de praktijken binnen de Vlaamse overheid op het vlak van web 2.0-communicatie.

Geslaagd
Een geslaagd voorbeeld uit het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is de interactieve website www.ruimtevoormorgen.be. Daarop heeft de Vlaamse overheid een grootschalige burgerbevraging gelanceerd waar de bezoekers hun ideeën kunnen posten over de ruimtelijke ordening van steden en het platteland. De suggesties kunnen vervolgens via Facebook of Twitter gedeeld worden en er is een zelftest om te ontdekken in wat voor een Vlaanderen u wilt wonen.

Geïntegreerd
De mogelijkheden van sociale media zijn veelzijdig, maar bij de uitwerking schort er vaak nog het een of het ander. Het is niet zo dat de verschillende kanalen de boodschap simpelweg moeten herhalen. Er is een geïntegreerde aanpak nodig om de kanalen elkaar te laten versterken.

Is uw gemeente of stad klaar om het web 2.0-tijdperk in te stappen? Neem dan contact met ons op en ontdek de mogelijkheden.

(foto: www.ruimtevoormorgen.be)